Балапан менен короз жөнүндө икая

Илгир короз болуптур,
Кушканада жашаган.
Курт табуунун чебери,
Ишин мыкты жасаган.

Жутканы да башкача,
Эң бир чебер карасаң.
Аны көрүп суктанып,
Келген экен балапан.

Мындан кийин өзүңдү
Калбай ээрчип барсам дейм.
Тамак табуу жагынан
Өзүңдөн үлгү алсам дейм.

Балапанга бурулуп,
Эң кызыктуу кеп айтат.
Мен өткөн соң артымдан,
Не табасың деп айтат.

Андан көрө ээрчибей
Өз жолуңду издегин.
Кыйналсаң да ач калып
Күдөрүңдү үзбөгүн.

Сага айтаар акылым,
Даяр жолго түшпөгүн.
Тапталган жол – такыр жол,
Ал жактан олжо күтпөгүн.

Тыянагын угуп ал:
Ар кимдин өз жолу бар.
Туурай бербей бирөөнү
Өз жолуңду тандап ал.

Интернет булагынан которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз