Икая: Аялдар эмнени каалашат?

Бир жолу Артур аттуу королду башка бир король колго түшүрүп алып зынданга салат. Бир нече убакыттан кийин аны аяп, бир татаал суроонун жообун тапса аман каларын убадалайт. Ал жоопту табууга бир жыл убакыт берип, өз өлкөсүнө коё берди. Бир жылда бул шарт аткарылбаса башы алынарын эскертет.

Ал суроо: “Аялдар эмнени каалашат?” деген суроо болчу.

Артур бир жыл ичинде өз өлкөсүндөгү бардык аялдарды сурамжылоого алды, бирок тыңгылыктуу жооп ала алган жок. Акыры ага накта жоопту бир карыган мастан кемпир берерин, бирок анын баасы өтө эле бийик экенин айтышты. Королдун ал мастанга барып сураштан башка аргасы жок эле.

Мастан анын эң мыкты рыцары Гаваинге күйөөгө тийгиси келгенин билдирди. Мастан кемпир отуз эки тиштен жалгыз тиши калган, кемшийген, адам карай турган кебетеси жок шүмүрөйгөн кемпир болчу.

Артур досума мындай шумдукка үйлөн деп кыйнаганча өлгөнүм артык деп чечти. Аны уккан Гаваин Артурдун өмүрү бүткүл өлкө үчүн маанилүү, ошондуктан ал карыган мастанды алганга даяр экендигин айтты. Аны уккан мастан мастан Артурга мындай жооп берди.

Аялдар үчүн бардыгынан маанилүү нерсе: “Өз жашоосун өзү каалагандай өткөзүү”.

Ошентип Артур аман калды. Убада боюнча үйлөнүү тою да болуп өттү. Тойдо мастан кемпир өзүнүн аябай жаман жактары менен көрүндү, тескерисинче Гаваин накта жигит катары өзүн мыкты алып жүрдү.

Той бүтүп, түн киргенде Гаваин айла жок уктоочу бөлмөгө кирди. Бирок көргөн көзүнө ишенген жок, төшөктө ай десе айдай, күн десе күндөй келишкен сулуу күтүп жаткан экен. Ал таңгалып, иштин жайын түшүндүрүп беришин суранды.

Ал анын мастан кемир экендигин билип туруп, ага үйлөнүүгө макул болгону үчүн жана ага кылган жакшы мамилесине жооп иретинде аны менен болгон убакыттын жарымын азыркыдай сулуу, жарымын мастан кемпир болуп жашоого макул экендигин, ал азыр кайсы учурда кандай абалда болорун тандашын суранды.

Гаваин ойлонуп калды. Күндүз эл көзүнчө сулуу аялы менен көрүнүп, түнүчүндө карыган кемпир менен калган оңбу, же күндүз эл көзүнчө кемшийген жалгыз тиш кемпир менен жүрүп, түнкүсүн сулуу менен таң агартканы жакшыбы?

Ал ойлонуп туруп, мастан кемпирдин өзүнүн каалаганындай болсун деген жоопту берди.

Бул жоопту уккан соң ал ар дайым сулуу боюнча каларын, анткени ал аны сыйлап, анын өз турмушун каалагандай өткөзүшүнө мүмкүнчүлүк бергенин айтты!

P.S. Бул узун окуядан чыккан тыянак кандай дебейсизби? Ал тыянак мындай: аялыңыз сулуубу же ыраңы суукпу, акылдуубу же кем акылбы – айырмасы жок. Кандай гана болбосун – ал баары бир мастан экенин унутпагыла!

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз