Кайдан чыкканы белгисиз икая: Кудайдын туулган күнү

Акыйкатты издеген бирөө түш көрүп, түшүндө бейишке чыгыптыр. Котологон элге туш болот. Айланада не болуп атканына кызыгып сураштырса, Кудайдын туулган күнү экен. Тагдырына миң мертебе ыраазы болот: акыр-аягы Кудайды өз көзүм менен көрөт турбаймынбы дейт!

Ал дагы эл катары жол четине чыгат, бир балээни күтөт. Баары эле уу-дуу-гүү-гүү. Эң алдыда келишимдүү акбоз атчан каадалуу бир адам барат. Аны ээрчип түмөндөгөн шакирттери жандап алганы. Акыйкатты издөөчү кургур жанындагыдан сурайт:

– Кудай ушулбу?

– Ой, кайдан! – дейт тиги. – Бул деген Кришна.

Көп өтпөй даа бир каадалуу адам көрүнөт.

– Кудай ушулбу? – дейт Акыйкатты издеген баягы.

– Жо-ок, бул деген Мухаммед менен аны жандагандар, – деген жооп угат.

Дуу-гүү-гүү үзүлбөй, биринин артынан бири болуп: Будда, Христос өңдүү улуу пайгамбарлар жалаң...

– А Кудай качан келет? – дейт Акыйкатты издөөчү.

Котологон эл суюлат. Керней-сурнайлардын үнү басылат. Акыйкат издөөчү чарчайт. Бир маалда караса, көчөдө өзүнөн башка киши калбаптыр. Ангыча жупуну, жүзү ийгилүү карыя көрүнөт акбоз атчан. Аны коштогон жанында эч ким деле жок.

Акыйкат издөөчү ошонун артынан түшөт. Кызыгат. Башына жарк эткен ой келет: “Кудай ушул болуп жүрбөсүн, ушул окшойт! Кең ааламда Кудайдан жалгыз эч ким жок эмеспи!”

Жанына келет да сурайт:

– Агер сен Кудай болсоң, неге минтип жалгызсың?

Муну уккан Кудайдын көздөрү каканактап жашка толуп, айтып турганы:

– Менин алдымда буга чейин кимдер келген болсо, адамдар бөлүнүп-жарылып ошолорду ээрчигендер. А мени менен эч кимиси калбады, эч кимди ээрчибегендер гана мени менен калса калды, – деген экен.

Которгон О`ШАКИР

Окшош материалдар

Комментарийлер (3)

  • - TWmKzSXPwrr

    Would you like to leave a message? <a href="https://njcassociates.com/ic-levothyroxine-75-mcg-wui5">levothyroxine sodium 88 mcg</a> One concern for buyers was the value of the company’sinterest in Steinway Hall, the company’s New York showroombuilding, which would affect the amount of available financing,according to a filing. Steinway in March agreed to sell itsstake in the New York City building for more than $46 million.

  • - vYjTuVRxyRm

    Whereabouts are you from? <a href="https://suabomhutchankhong.com/dhc-deep-cleansing-oil-reddit-x8gs">dhc deep cleansing oil review reddit</a> The EU eased sanctions on Zimbabwe to encourage political reform earlier this year, but kept an asset freeze and travel ban on Mugabe, several colleagues and the state-run diamond mining company, the Zimbabwe Mining Development Corp.

  • - pnttmxysn

    Кайдан чыкканы белгисиз икая: Кудайдын туулган күнү pnttmxysn http://www.g6ohr788a3566vfhmo17kh73i7e412kws.org/ <a href="http://www.g6ohr788a3566vfhmo17kh73i7e412kws.org/">apnttmxysn</a> [url=http://www.g6ohr788a3566vfhmo17kh73i7e412kws.org/]upnttmxysn[/url]

Комментарий калтырыңыз