Садхгуру: Чыныгы интеллект – бул жашоо

♦    ♦    ♦

Эгерде башыңыздан бир жагымсыз нерселер өтсө, сиз мурдагыдан акылдуурак болуп калышыңыз ыктымал. Эгерде башыңызга бул дүйнөдөгү эң жаман окуя түшкөн болсо, анда дүйнөдөгү эң чоң акылмандардын катарына кошулгандырсыз. Бирок көпчүлүк адамдар андай жаман иштерден акылмандуулукту эмес, аябай ыза болуп таарынууну алып чыгышат.

Ойлоп көрсөк, кандай гана турмуштук жагдайга туш болбойлук, ал кандай гана жаман абал болсо да, аны өсүүнүн мүмкүнчүлүгү катары пайдаланса болот. Бирок сиз “Мен кимдир-бирөөлөрдүн айынан ушул жаман абалга тушболдум”— деп ойлоп жүргөн болсоңуз, анда өмүрүңүздү өзүңүз талкалап жок кылуу үчүн пайдаланып жүрөсүз.

♦    ♦    ♦

Эгерде сиз учурдагы абалыңызга, ата-энеңизди, досуңуздү, өмүрлүк жарыңызды, келиниңизди, бирге иштеген коллегаңызды күнөөлөп жүрсөңүз – демек, сиз келечектен эрте эле кол үзүп алдыңыз.

Менин жөндөмдөрүмдүн чеги жок, бирок анын баарын пайдаланып, иштөөгө мүмкүнчүлүгүм чектелүү. Мен ишке ашкан, ишке ашпаган нерселерим үчүн толук жооптуумун; өз жөндөмдөрүм жана кемчиликтерим үчүн, өзүмдүн кубанычтарым жана бактысыздыктарым үчүн. Мен бул жашоодогу жана анын сыртында да өз тажырыйбамдын багытын өзүм аныктайм. Мен өзүмдүн жашоомдун ээсимин.

♦    ♦    ♦

Өзүңүздүн жыргалчылыгыңызга жете албай жатканыңыздын бир эле себеби: сиз өз ойлоруңуз менен эмоцияларыңызды ички эмес, сырткы факторлордун башкаруусуна салып бергенсиз.

♦    ♦    ♦

Өзүбүз жоопкерчилигин алгыбыз келбеген, акылыбыз жетпеген нерселердин бардыгын тагдырга шылтайбыз. Бул адамды жооткоткон менен, кайрат-күчүңдү мокото турган сөз.

♦    ♦    ♦

Адамдын акылы – бул тириликте калууну камсыз кылуунун амалы. Бирок чыныгы интеллект – бул жашоо, жашоонун өзү – жана жашоонун соолугус булагы.

♦    ♦    ♦

Эгерде сиз ооруп, азап чегип жана ачууңуз келип жүрсө –демек, анын себептерин башка жактан издебей, өзүңүздүн ички дүйнөңүзгө көз жүргүртүүгө убакыт келгени. Ийгиликке жетүү үчүн оңдоп-түзөөчү жалгыз нерсе – бул өзүңүз. Ооруп калсаңыз дары сизге керек. Ачка болсоңуз тамак ичүүгө муктажсыз. Өзгөртө турган жалгыз нерсе өзүңүзсүз – бул жөнөкөй нерсени түшүнүү үчүн адамдар бүткүл өмүрүн сарп кылышат!

♦    ♦    ♦

Өз тагдырыңды жасоо деген ааламдагы абалды көзөмөл кыл дегендикке жатпайт. Тагдырыңды жасоо – бул айланабыздагы жашоонун маңызына карабай, өз жыргалчылыгыңа жана өзүңдүн табыгий жаратылышыңа болгон тынымсыз умтулуу. Бул — кандай гана окуяларга туш келбе, өзүңдү алардын тепсендисинде калбагандай кылып өзгөртсөң – толкунду жиреп сёрфер сыяктуу сызасың деген сөз.

♦    ♦    ♦

Өзүңүздүн ички дүйнөңүздө болуп жаткан нерселер үчүн жоопкерчиликти өз мойнуңузга алганда, жашооңузда стресс деген нерсеге орун калбайт.

Жоопкерчилик – бул өз аракетиңе жооп берүү жөндөмдүүлүгү. Эгерде сиз “Мен бул нерсеге жооп бере алам” деп чечсеңиз – анда сизде жооп берүү мүмкүнчүлүгү болот. Эгерде сиз “Мен бул нерсеге жооп бере албайм” деп чечсеңиз – анда эч нерсеге жооп бере албайсыз. Бул жөнөкөй эле нерсе. Сизден талап кылына турган жалгыз нерсе – бул өзүңүздүн ким экениңизди, жана ким эмес экениңизди, сиз менен боло турган жана болбой турган окуяларга жоопкерчиликтүү экениңизди сезүү.

♦    ♦    ♦

Акмакчылык менен бийиктикке жетишиң мүмкүн, бирок ал бийиктикте көпкө кармалып тура албайсың!

♦    ♦    ♦

Данекти мисалга алалык. Эгерде ал өзүнүн сырткы келбетин, бүтүндүгүн сактап жата берсе, анда жаңы турмуш жаралмак эмес. Урук өзүнүн сырткы көрүнүшүн өзгөртүү үчүн, чоң күрөштү башынан өткөзөт; ал өзүнүн коопсуздугун жана бүтүндүгүн курмандыкка чалат; сырткы күчтөргө жооп кылууга алсыз абалды башынан өткөзүп – мөмөсүн төккөн чоң, жалбырактуу жемиш дарагына айланат. Өз эрки менен андай тобокелчиликке барбаганда жаңы жашоо өнүп-өсүп чыкпайт эле.

♦    ♦    ♦

Жашаганды билсең, жашоо – керемет нерсе.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз