Калык Ибраимов: Евразия ташпиши

Тарыхтан келе жаткан тагдыры ошо –
ташпиши, баскан жолу – кызыл жошо.
Арадан өтсө дагы канча заман,
азыр да жашоо куну – дале ошо.

*     *     *    

Татаал жол, тайгак кечүүӊ качан бүтөт?
Бейкүнөө урпактарыӊ күйүп-түтөп –
чыдабай чыркырашып-зыркырашып –
бу күндө бир өзүӊдөн жооп күтөт.

*     *     *

Сен эмне, унуттуӊбу Чыӊгыз ханды –
аны улап даӊк уулаган Темирланды?
Алар жок, а артыӊда, оо ЕВРАЗИЯ –
Ала-Тоо, Алтай, Памир жериӊ калды.

*     *     *

Аларды коргой албай көчө качкан –
огуздар, кыпчак, татар кошо качкан –
Анатолияда зор дөөлөт орнотушту,
“Осман” делип ааламга атагы ашкан.

*     *     *

Алыстап Ала-Тоодон, ата журттан –
багынып башка динге баш урушкан.
Унутуп Теӊир-тегин, султан болуп –
алар да акыр түбү жок болушкан.  

*     *     *

Баш калка, коргоо издеп чоӊ орустан –
Аталар арга жоктон кор болушкан.
Ооматы келип турган кезеӊдерде –
Орусия, Османлылар зор болушкан.

*     *     *

Тарыхтын жыйырманчы кылымында,
кыйрады империялар тарпы чыгып.
Ордуна “кемализм”,“коммунизм”-
орноду Евразияда баркы чыгып.

*     *     *

Фескалар алмашылды кепкаларга,
Ак калпак албан түрлүү шляпага.
Баш ийдик большевикке - Сталинге,
А түрктөр Кемал-паша – бир атага.

*     *     *

Азыр биз жадап бүттүк “измдерден” –
фанатик идеячыл болгондордон.
Өзүӊдөн оо Жараткан, тилээрибиз –
адамзат тыш болсо экен террорлордон.

Эгемендиктин баркы жана наркы

“Кайыӊ калбай кыргыз балта чаппаган,
жайыӊ калбай кыргыз сөөгү жатпаган”,
эл-жер үчүн кастар менен кармашып,
канча кыргыз канын төгүп какшаган.

*     *     *

Байыртада Барсбектей хан өткөн,
эр Манастай эчен баатыр жан өткөн.
Кыргыз мүлдө кырыларда аттанып –
мына ошолор кан майданга жөнөшкөн.

*     *     *

Кой терисин кийип алып жашынган,
өздөн чыгып жаттан жаман ашынган.
Бир туу тутуп бириге албай кайран эл,
таруу болуп, туш тарапка чачылган.

*     *     *

Өз алдынча өлкө болуу тилеги –
орундалбай миӊ жыл бою, жүрөгү –
ооруганын кыргызымдын бүгүӊкү -
урпактары унуттубу, билеби?...

*     *     *

Эгер билсе, анда неге бөлүнөт,
өлкөсүнө өгөй болуп телинет?
эмнегедир эгемендик аларга –
бекер келген белек өӊдүү көрүнөт...

*     *     *

Бийлик үчүн, байлык үчүн жан үрөп,
Элди алдаган шылууну көп, заӊы көп.
Кастан бетер калкын тоноп, бу күндө -
качып жүргөн байлары көп, ханы көп.

*     *     *

Бул жоруктар качан эми токтолот,
качан элим ага каршы октолот?
Кыргызстан өссүн десек өркүндөп,
жемкорлукту жоюу керек ноктолоп.

*     *     *

Шыктандырып ары жоктун барысын,
аӊдаш керек азаттыктын маӊызын.
Жете албасаӊ анын ыйык баркына,
анда кайда кыргыз деген намысыӊ.

Окшош материалдар

Комментарийлер (1)

  • - Читатель

    Фескалар алмашылды кепкаларга, Ак калпак албан түрлүү шляпага. Баш ийдик большевикке - Сталинге, А түрктөр Кемал-паша – бир атага. Здорово!

Комментарий калтырыңыз