Биздин сайтыбызга жарнама жайгаштыргысы келгендер үчүн

 

Сайттын башындагы 720px X 90px өлчөмүндөгү баннер:

 • 1 күн — 700 сом (шилтеме аркылуу текс же видео материал жайгаштырууга мүмкүн)
 • 1 айга — 21000 сом
 • 6 айга — 100700 сом (15% үнөм)
 • 1 жылга — 179000 сом (30% үнөм).

 

Сайттын ортосундагы  720px X 90px өлчөмүндөгү баннер:

 • 1 күн — 500 сом (шилтеме аркылуу текс же видео материал жайгаштырууга мүмкүн)
 • 1 айга — 15000 сом
 • 6 айга — 77000 сом (15% үнөм)
 • 1 жылга — 128000 сом (30% үнөм).

 

Сайттын капталындагы 360px X 360px өлчөмүндөгү баннер:

 • 1 күн — 500 сом (шилтеме аркылуу текс же видео материал жайгаштырууга мүмкүн)
 • 1 айга — 9000 сом
 • 6 айга — 46000 сом (15% үнөм)
 • 1 жылга — 77000 сом (30% үнөм).

 

PR макала

Өз ара сүйлөшүү боюнча