Сайттын негиздөөчүсү жана башредактору — Олжобай Шакир. Техникалык редактору Айкут Конушбай. Бул сайтка баардык авторлордун көркөм чыгармалары тандалып жарыяланат жана публицистика багытындагы коомдук-саясый мазмундагы материалдарга орун берилет. О.э. дүйнө адабиятынын өрнөктүү чыгармалары менен катар балдар адабиятына көңүл бурулат. «РухЭш» аталышындагы бул сайтта бөбөктөр үчүн ыр, жомок, тамсилдер үзгүлтүксүз жарыяланып турмакчы. Негизинен сайттын багыты — рухий багыттагы коом агартуу. ЭСКЕРТҮҮ: жарыяланган материалдарды колдонууда сөзсүз түрдө О.Шакирдин макулдугун алыңыз. Сайт ээси менен байланышуу бул жерде…
Эгер “РухЭш” сайтынын ишмердиги токтоп калбашын кааласаңыз, бизди колдоо үчүн төмөнкү банктык эсебибизге өз каалооңузга жараша акча которо аласыз... Мбанк+996 700 532 585 жана ЭЛСОМ +996 558 080 860, МойО +996 0700532585 жана Оптима банк-4169585341612561.