Еврейлердин өзүңдү жана башкаларды түшүнүүгө жардам берер макалдары

  1. Эгерде бирөөнү мойнуңа мингизгиң келбесе, анда ага жүгүнбө.
  2. Кимдин кандай жашары, анын бирөөлөр менен сүйлөшө билгенинен көрүнөт.
  3. Дүйнө адамдар көбөйүп кеткен үчүн жок болбойт, ал адам сыяктуулар көбөйүп кеткенинен жок болот.
  4. Адам өсүүдөн калса, кемий баштайт.
  5. Кем акылды аргументтер менен эмес, фактылар менен жеңесиң.
  6. Башың иштебесе, чөнтөгүң менен жооп бересиң.
  7. Жок жерден эле бир нерсени убада кылган адамдан сак бол.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз