О'Шакир: Менин манифестим

  • 24.03.2024
  • 407

(Йога өнөрү боюнча мастер Медер Бишкекке арнайм)

Мага жаза колдонушар ар кандай,

күрөшүмдү улай берем тайманбай.

 

Ал күрөш не? Эркин ою адамдын.

Эркиндикти эңсейсиңби? Кадам кыл!

 

Биздин күрөш-жасоо эмес төңкөрүш,

тынч,бакубат ирденсе дейм өлкөбүз.

 

Күрөш биздин-куруу жаркын өлкөнү,

келечек муун өссүн үчүн өркөнү.

 

Элибиздин эгемендүү эртеңи-

дүнүйөнүн атаандаштар кең чеги!

 

Күрөшөлү мүнөз күтүп тайманбас,

фейктердин эч жалаасынан арданбас...

 

Биздин күрөш-рухий күрөш:агартуу,

каалабайбыз өлкөбүздө жалаң чуу.

 

Төбөбүзгө чыкпас үчүн наадандар-

күрөш керек илим билим бааланган.

 

Мойнубузга минбес үчүн акмактар-

күрөш керек маданият,нарк сактаар.

 

Жонубузга чыгалекте түркөйлөр-

күрөш керек рух ойготкон үлкөндөр.

 

Маңызы бар рухий күрөш алдыда,

максаты зор: аянбаган жанды даа! 01.02.24.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз