Архив : Сентябрь 2021

Топчугүл Шайдуллаева: Бири кем дүйнө
Топчугүл Шайдуллаева: Бири кем дүйнө

АҢГЕМЕ Бир айылда жашаган, бирок орун очогу эки башка эки келин арылгыс арманга малы

Үрүниса Маматова: Эже-дос
Үрүниса Маматова: Эже-дос

(Медицина илимдеринин доктору, профессор Сапарбү Тобокаловага) ТИРҮҮСҮНДӨ АЙТУУ КЕРЕК ЖАКШЫ КЕП, ТИРҮҮСҮНДӨ БААЛОО КЕРЕК...

Нурлан Туреханов: Кем мы хотим быть, волками или людьми?
Нурлан Туреханов: Кем мы хотим быть, волками или людьми?

Нурлан Туреханов, дизайнер: Заниматься культурой скучно. Скучно и безденежно. Безденежно и бесперспективно. Культура пит...

О`Шакир: Журналистикага жолумду ачкан окуя
О`Шакир: Журналистикага жолумду ачкан окуя

ЭССЕ Булактын көзү бар. Жылжып аккан салаа-салаа ар булактын суусу дайрага кантип барып кошулуп каларын билбейт. Мен ошо...

Виктор Ерофеев: Улуу Октябрь жол болбостук революциясы
Виктор Ерофеев: Улуу Октябрь жол болбостук революциясы

1917-жылдын октябрь-ноябрь айларында Орусияда болуп өткөн окуялар дүйнөгө чоң өзгөрүүлөрдү алып келгенин тана албайбыз. ...

Райкан Шүкүрбеков: Толубай сынчы
Райкан Шүкүрбеков: Толубай сынчы

АҢГЕМЕ Мен бала кезимде Жамбыл шаарында «Тоо-Интернаты» дегенде окудум. Ал кезде Жамбылды Аулиэ-Ата дээр эле...

Куба эл жомогу: Эшекче жокмунбу!
Куба эл жомогу: Эшекче жокмунбу!

Эки кошуна бар экен. Бир күнү бири эшигинин алдында отурса экинчиси үйүнөн чыга келип, так секире сүйүнүп, кооздук үчүн өстүрүлгөн көк шиберге кулап түшүп,...

Урицкий жана барымтадагылар
Урицкий жана барымтадагылар

Акылга сыйбас жарандык согуштун тарыхы <<<<< Башы Москвада октябрь төңкөрүшүнүн учурунда юнкерлер офицерл...

Ишенбай Мансуров: Талгак
Ишенбай Мансуров: Талгак

АҢГЕМЕ Бактын бутактарындагы саргайып өңү өчкөн жалбырактар эчак жерге күбүлүп түшкөн. Талаадагы жайкалган эгиндер чабылып, т

Фёдор Достоевский: Китеп окубаганың — демек, ойлонуудан калганың
Фёдор Достоевский: Китеп окубаганың — демек, ойлонуудан калганың

Федор Достоевскийди бирөөлөр сүйсө, кээси жек көрөт. Бирок биздин күндөргө чейинки анын актуалдуулугун жоготпогон гениалдуу ойлоруна кошулбай коюуга аргабыз

Шайдуллаеванын аңгемелериндеги түштүк колорити жана көркөм метаморфоза
Шайдуллаеванын аңгемелериндеги түштүк колорити жана көркөм метаморфоза

“Краткость – сестра таланта” А.Чехов Аялдар прозасы – азыркы мезгилде адабият таануу илиминде ад...

Карел Чапек: Мырза Гиршанын жоголушу
Карел Чапек: Мырза Гиршанын жоголушу

АҢГЕМЕ — Жаман эмес, — деди мырза Тауссиг, — бирок, аңгемеңиздин бир кемчилдиги бар экен, анткени бул окуя Прагада болбо

Касым Каимов: Капканчы
Касым Каимов: Капканчы

АҢГЕМЕ Бөксө тоолордун чөбү кубарып, жер сары сойгок болуп калган учур. Сары сойгокто бетегелүү бе

Дооронбек Садырбаев: Самын
Дооронбек Садырбаев: Самын

АҢГЕМЕ Азык-түлүк менен кошо бир бурчунда күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү майда-чуйда буюмдарды саткан чоң дүкөн биз ж...

Орозбек Айтымбетов: Май топурак (шедевр)
Орозбек Айтымбетов: Май топурак (шедевр)

АҢГЕМЕ Уруш бүттү. Басылган коога элди кыйрысын ургандай бүгүп кетти. Аябай каржалган эл уруштан кийинки жылдары да мант...

«Революциянын азирейили» Троцкий
«Революциянын азирейили» Троцкий

«Акылга сыйбас жарандык согуштун тарыхы» китебинен <<<<< Башы 1. 1905-жылдагы согушта Петербу...

Көчкөн Сактанов: Апама кат
Көчкөн Сактанов: Апама кат

АҢГЕМЕ Балким, сен азыр сарайда жүргөндүрсүң. А балким, коломтодо кесме даярдап же ийигиңди чимирилте ийирип, ал эми таргыл мышык жаны

Фазиль Искандер: Бригадир Кязым
Фазиль Искандер: Бригадир Кязым

АҢГЕМЕ Чегемде, колхоздун сейфинен согуш жылдарында, андан кийинки эки жыл ичинде үч жолу чоң көлөмдөгү акча жоголду. Сей

Чоюн Өмүралиев: Чабарман
Чоюн Өмүралиев: Чабарман

АҢГЕМЕ Керимбек баласынан башкарма чакырып атканын укканда эмнегедир сүйүнүп кетти. Анын кандай жумуш менен чакырганынан...

«Жолдош Коба жакшы кызматкер» же эмне үчүн Сталин 1917-жылы саксынган
«Жолдош Коба жакшы кызматкер» же эмне үчүн Сталин 1917-жылы саксынган

Александр Чиженоктун фотосу / «Коммерсантъ» «Лента.ру» жарыялаган Орусиянын коммунисти

Шаршенбек Үмөталиев: Лирика тууралуу ой жүгүрткөндө...[I]
Шаршенбек Үмөталиев: Лирика тууралуу ой жүгүрткөндө...[I]

Лирикалык чыгармалар кайсы элдин адабиятында гана болбосун (мейли оозеки, мейли жазуу жүзүндөгү) негизги орундардын бирин алып келген. Өзүнүн чыгыш

Белек Солтоноев: Чыңгызхан заманындагы кыргыз
Белек Солтоноев: Чыңгызхан заманындагы кыргыз

Адам жана жер (Человек и земля) деген орус тарыхында Чыӊгыз хан өзү түрк болгон дейт. Мусулман тарыхында айтылганы: Мурунку угуз түрк хандары насилинен кыйа

Байма Сутенова: Тегирменчи кемпир
Байма Сутенова: Тегирменчи кемпир

АҢГЕМЕ Эшик ачылып, ичкериге кичинекей кыз кирди. Босогодо бир азга туруп калды да анан оозу-мурдун кичинекей алаканы ме...